Funderar du på utbildning i BAS PU? Om du vill, läs mer om BAS PU på Byggsäkerhet. Dee erbjuder denna utbildning så väl som att de har flera andra bra kurser du kan gå. När det just gäller BAS PU så är det bra att gå den utbildningen om du till exempel ska jobba som byggarbetsmiljösamordnare. Det eftersom det yrket kräver att du har rätt kunskaper samt rätt kompetens och det inom olika föreskrifter. Du kan genom att gå denna utbildning få just detta. En byggarbetsmiljösamordnare jobbar med planering, projektering och utförandet av ett bygge. Det måste finnas en sådan person på varje byggarbetsplats. Dels för planeringsskedet, dels för utförandeskedet. Utbildningen finns att få både på svenska och engelska och genomförs i flera steg.

Gå en BAS PU kurs

Det är smart att gå en utbildning i BAS PU om ditt yrke kräver det. Det är nämligen som så att Arbetsmiljölagen kräver att det ska finnas både en Bas P och en Bas U vid bygg-och anläggningsarbeten. I Bas P ingår planering och projektering och i Bas U är det utförande som står i fokus. Innehållet i utbildningen består bland annat av arbetsmiljö och statistik, grunder i systematiskt arbetsmiljöarbete, riskhantering, arbetsmiljöplan samt flera andra saker. Efter du gått denna kurs så kan arbeta som byggarbetsmiljösamordnare samt att du även får rätt certifiering. Utbildningen riktar sig mot dig som är beställare, projektledare eller ansvarig inom bygg- och anläggningsarbete. Den är även för den som ska jobba som byggarbetsmiljösamordnare BAS P och/eller BAS U. om du vill veta mer om denna kurs eller se vad det finns för fler utbildningar, besök då den hemsida som Byggsäkerhet har.