Att alla människor ska ha samma värde och samma rättigheter är grunden för ett modernt och civiliserat samhälle. Trots åratal av förbättringar är vi ännu inte riktigt där och människor som sticker ut på ett eller annat sätt har det fortfarande svårare. Det är något som vi alla kan vara en del av att förändra. Om du hyr ett prideflak visar du upp att du står för allas lika värde och allas rätt att älska den de själva vill. På många sätt är det trots allt något som verkligen kan göra en skillnad för människor över hela världen.

Att visa upp att det inte ska finnas några som helst skillnader i hur man blir bemött eller hur man kan leva sitt liv. Att älska den man själv vill och inte den som samhället vill att man ska älska är trots allt grunden för att vi alla ska vara fria. En frihet som många tar för givet men som inte alls finns för många människor.

Prideflaken är grunden för Pride

Det finns inget viktigare än att människor har samma rättigheter och samma möjlighet att leva tillsammans med en person de älskar. På det här sättet får vi ett samhälle där alla kan känna att de kan delta på samma villkor. Att de kan vara med en person de vill vara med. Ett prideflak förändrar dock inte hela världen men kan vara en början. Om fler människor, företag och organisationer visar upp sitt stöd och genom att delta kan mycket påverkas. Det är enbart genom att fler och fler människor visar upp sitt stöd som världen i längden kan förändras.